24 Jan – ALV

Afgelopen 24 januari hadden we weer de jaarlijkse ALV.

Dit jaar hebben we veel nieuwe leden, als eerste worden zij hartelijk welkom geheten bij het gilde. Hierna worden de notulen van de vorige vergadering, Het verslag van de secretaris, het financieel jaarverslag, kascommissie, de begroting 2018, de data van de bijeenkomsten in 2018, de jubilarissen en als laatste de rondvraag behandeld en daarmee is het officiële gedeelte achter de rug en geeft onze voorzitter het woord aan Phillip die de bierpresentaties deze avond voor zijn rekening neemt.

Deze avond staat in het teken van nieuwe bieren van brouwerij het Uiltje.

  • Grandma’s Cooking Recipes Vol.2: Lemon, Vanilla cheesecake 5,5%
  • Redneck Bourbon BA Finish 6%
  • Grandma’s Cooking Recipes Vol. III: Tiramisu Sweet Stout 10,7%
  • Question of Etiquette, barley Wine 16,1 %

Hieronder enkele foto’s van deze avond

ALV 2018-jan