Geschiedenis

In 1998 besloten een aantal bierliefhebbers het gilde op te richten in samenwerking met “Café De Beurs”.
Wat beter a naam te kiezen voor een Biergilde dan de naam van de tussen 1901 en 1927 bestaande Oosterhoutse Bierbrouwerij “De Gekroonde Bel”. Daar de naam nog steeds is vastgelegd door de familie Smits, de voormalige Oosterhoutse bierbrouwer, hebben we de “k” in een “c” moeten veranderen.

Historie van Bierbrouwerij “De Gekroonde Bel”

De brouwerij trad in de loop van 1901 in werking en werd al snel een succes. Bierbrouwerij “De Gekroonde Bel” was ontstaan uit een samengaan tussen de brouwerij van de familie Smits uit Oosterhout en de brouwerij van de heer Oomen en gebroeders Van Dijk uit Heusdenhout. Deze laatste heren legden zich voornamelijk toe op het produceren van ondergistend “Beiers” bier, volgens een nieuwe productiemethode afkomstig uit Duitsland. Deze methode werd na 1885 snel populair.

Het water dat nodig was voor het brouwproces, haalde men door middel van een op 1 kilometer afstand van het brouwhuis gelegen pomp die het heldere grondwater via een pijpleiding naar de brouwerij bracht. Tussen 1906 en 1912 werd het Wilhelminakanaal gegraven in de nabijheid van de brouwerij wat de bereikbaarheid van water verbeterde. In 1927 gingen de zaken echter zo slecht dat de brouwerij haar poorten moest sluiten. Het gebouw werd destijds verkocht aan een bierbottelarij. Momenteel wordt de voormalige brouwerij als bedrijfs- en kantoorruimte gebruikt.

Doelstelling van het Biergilde “De Gecroonde Bel”

Het Oosterhoutse Biergilde streeft ernaar om de bierkennis van haar leden en/of genodigden te vergroten, te delen of over te brengen. De activiteiten lopen uiteen van bierproefavonden met deskundige uitleg van bierbrouwers tot excursies naar brouwerijen en andere interessante, biergerelateerde bezienswaardigheden.

Ons proeflokaal

Ons proeflokaal is Cafe de Beurs . Dit café is gevestigd aan het begin van de Klappeijstraat op nr 4, vlakbij de Markt van Oosterhout. Al zeer geruime tijd weten velen het café te vinden. Hier komen de echte bierliefhebbers, zoals de leden van ons Biergilde, volledig aan hun trekken. Het hele jaar door vindt u hier een mooi assortiment bieren op de tap en drankenkaart. Dit maakt een bezoek aan ons proeflokaal met zijn vaak zonnige terras zeker de moeite waard. De leden van “De gecroonde Bel” hebben dit “mekka der bieren” reeds lang geleden gevonden (1998) en houden er nu graag hun bierproeverijen.

Bierproefavonden

In een zeer gezellige en gemoedelijke sfeer wisselen we regelmatig onze, al dan niet deskundige ervaringen met elkaar uit over de gepresenteerde bieren. Telkens weer verrassen we de leden van het Biergilde met de vele speciale bieren die er op de markt zijn. Daarnaast komen er op de proefavonden regelmatig brouwers voorbij met hun speciaalbieren. Hierbij komen de historie met vaak prachtige anekdotes en het brouwproces van de bieren aan bod echter blijft proeven voor de leden het belangrijkst! Tijdens het proeven “debatteren” we over de smaken en laten we ons de degustaties welgevallen. Hierbij trachten we ook onze bierkennis te vergroten. Naast de bierproefavonden maken we minmaal 1x per jaar een gezellig uitstapje naar een bierbrouwerij of een specialist op het gebied van bieren.

De reglementen

Als er veel mensen bij elkaar komen, is het handig om regels op te stellen. Dat geldt ook voor het Oosterhoutse Biergilde “De Gecroonde Bel”. Allereerst zijn er de statuten. Hierin staan de belangrijke, juridische zaken geregeld zoals de naamgeving van het Biergilde, het lidmaatschap, de contributieregeling, jaarvergaderingen e.d. Daarnaast hebben we een huishoudelijk reglement waarin de praktische zaken zijn beschreven. Hierin staat hoe de proeverijen zijn georganiseerd, onze gedragscode, de procedure die voor nieuwe leden gelden en wie welke functie binnen het Biergilde bekleed.

Bestuur

Voorzitter
Paul Joosen

Secretaris
Ronald Nijssen & Ruud van Nispen

Penningmeester
Cees Reijntjes

Online
Ronald Nijssen

Social Media
Ben van Etten & Rick Nijssen