Lid Worden

Op dit moment is er zoveel animo voor een lidmaatschap van het Biergilde De Gecroonde Bel dat we genoodzaakt zijn om een wachtlijst te maken. We hebben namelijk slechts een beperkte ruimte tot onze beschikking voor de bierproefavonden. Op deze wachtlijst worden maximaal 5 aspirant leden toegelaten, aangezien het verloop op dit moment laag is kan de wachttijd daardoor lang kan zijn.

Gildepenningen

De gildepenningen bedragen momenteel € 90,00 per jaar.

Echter wanneer het lidmaatschap later in het jaar ingaat, gelden de volgende bedragen:

  • Één activiteit gemist, € 75,00
  • Twee activiteiten gemist, € 67,50
  • Drie activiteiten gemist, € 60,00
  • Vier activiteiten gemist, € 52,50

De gildepenningen worden gebruikt om de noodzakelijke kosten voor het Biergilde te betalen, zoals de bieren voor de bierproeverijen, het lidmaatschap voor de Kamer van Koophandel, enz.

Bij uitstapjes naar bijvoorbeeld een (buitenlandse) bierbrouwerij en ons jaarlijks bier-diner is er voor de aanwezige leden wel een extra bijdrage benodigd.

Indien men niet bij een activiteit aanwezig kan zijn, vragen wij vriendelijk om een week van te voren afmelden bij het secretariaat. Dit in verband met de aanschaf van onder andere de proefbieren.

Aanmelden

Personen die ouder zijn dan achttien jaar en zich kunnen vinden in het reglement van het Oosterhoutse Biergilde De Gecroonde Bel kunnen zich aanmelden. Dit kan door contact op te nemen met een van de bestuursleden of door hier te klikken. Zodra er een plek vrijgekomen is ontvangt men een uitnodiging voor de eerstvolgende bijeenkomst en het lidmaatschap.